Pagdating ni

Kabilang dito ang pag-aalsang pinamunuan ni Diego Silang mula sa Ilocos ng Hilagang Luzon, kung kailan nagtatag si Silang ng isang pamahalaang nagsasarili na nakikipag-ugnayan sa mga Britaniko.

Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Lulutasin nito ang lahat ng problema ng sangkatauhan.

Pero upang mabago ng Kaharian ng Diyos ang mga kalagayan sa lupa, kailangang palitan ng pamamahala ni Kristo ang pamamahala ng mga tao. at wawakasan [ng Kaharian ng Diyos] ang lahat ng mga kahariang ito [ng tao], at iyon ay mananatili hanggang sa mga panahong walang takda.”​—Daniel .

Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).

Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galeon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng Acapulco, Mehiko, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, angkatan, at luwasan ng mga kalakal.

Search for pagdating ni:

pagdating ni-86pagdating ni-89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ni”

  1. Coexisting with the patients and witnessing their difficulties causes a major personal transformation in her, making her determined to change the negative views society has towards HIV patients. Getting back from a party with his wife and two friends, Farzad hits something by his car. After a long discussion, all confused and frightened, they leave the scene to one of friend’s house to think it over and do the right thing. Alma is left out of music stages because of her daughter's death, and lives in an asylum.